Regelgeving

Het complex- of portefeuillegewijs verkopen van corporatiewoningen is onderhevig aan regelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze regels zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet.Regelgeving in het kort

In de regelgeving voor complexgewijze woningverkoop aan derden wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen geliberaliseerde c.q. te liberaliseren woningen (A) en sociale c.q. blijvend gereguleerde woningen (B). Er is een verschillend regime van toepassing op de verkoop van deze woningen.

A. Geliberaliseerde / te liberaliseren woningen
Dit betreft woningen met een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens (143 of meer WWS punten).

B. Sociale / blijvend gereguleerde woningen
Dit betreft woningen met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens (minder dan 143 WWS punten).

Afhankelijk van het regime waar een woning in valt heeft dit consequenties voor proces en prijs.

Nuttige links

Overheid.nl - Woningwet
Overheid.nl - BTIV
Overheid.nl - Ministeriële regeling
Rijksoverheid.nl - De Woningwet 2015 in vogelvlucht
Aedes.nl - Woningwet in de praktijk

Capital Value verzorgt een workshop van een dagdeel over de complexgewijze verkoop van corporatiebezit waarin de regelgeving uitgebreid aan bod komt. Lees meer.