De Nieuwe Woningwet treedt in werking

1 juli 2015

Rijksoverheid

Per 1 juli 2015 is de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2013-02) komen te vervallen en is de Nieuwe Woningwet en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in werking getreden. Over het algemeen komen de nieuwe verkoopregels sterk overeen met de Circulaire. Er zijn echter enkele accentverschillen die van belang zijn voor het verkoopproces.

 Lees meer in het menu regelgeving.  

« Terug naar het overzicht