Lentis Eelde
Biedingstermijn verstreken
Lentis Eelde
Lentis Eelde
Lentis Eelde
Lentis Eelde
Woonzorgcomplex met ontwikkelperceel in EELDE

Woonzorgcomplex met ontwikkelperceel in EELDE

De Duinstee is een kleinschalig verpleeghuis voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag. Het verpleeghuis bestaat uit 20 onzelfstandige studio’s en diverse gemeenschappelijke ruimten. De studio’s variëren in grootte van circa 13 tot 26 m². De studio’s zijn voorzien van een wastafel en kast. Lentis exploiteert de locatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op intramurale basis. Lentis wenst de locatie terug te huren voor een periode van tien jaar met verlengingsoptie van twee keer vijf jaar. Het ontwikkelperceel gelegen aan Schoollaan 20 heeft een totale oppervlakte van circa 9.768 m².

Dit complex wordt verkocht in combinatie met een complex en perceel grond van Habion. Habion en Lentis bieden de portefeuille aan als geheel. Het is echter ook mogelijk om deelbiedingen uit te brengen.

Aantal woningen 20
Type woningen 20 meergezinswoningen
9768 m² perceel grond
Plaats Eelde
Provincie Drenthe
Bouwjaar 1996
Portefeuille Habion/Lentis (klik hier voor alle complexen uit deze portefeuille)

Interesse?